Scheepmaker Kortenhoef.

mhtml:../2014 op Itn/2014 website.mht!http://www.scheepmakerstamboom.nl/afbeelding 2.jpgIn 1998, de afsluitdatum van de genealogie, verscheen het boek
Scheepmaker-Kortenhoef, een genealogie vanaf omstreeks 1600.
De laatste herdruk is van 2001 en in 2010 is een Addendum uitgekomen.
De publicatie (181 blz.) bevat behalve de genealogie veel achtergrondinformatie, een schematisch overzicht van alle Scheepmakers, ruim 300 familieadvertenties en krantenartikelen vanaf 1835 uit de collectie van het CBG, en eindigt met een uitgebreide index. Het boek ligt bij het CBG, de NGV (Weesp) en het Streekarchief Gooi en Vechtstreek.

De genealogie is niet digitaal beschikbaar. Wel heeft de heer W.F. Scheepmaker de primaire gegevens uit het boek en het bijbehorende Addendum 2010 volgens het Geneanet-systeem op Internet gezet en bijgehouden. Zijn website is: http://gw.geneanet.org/wscheepmaker

terug naar de homepage


Scheepmaker Amsterdam.

mhtml:../2014 op Itn/2014 website.mht!http://www.scheepmakerstamboom.nl/afbeelding 1.jpgOver dit geslacht verscheen in 1994, de afsluitdatum van de genealogie, het boek
Scheepmaker-Amsterdam, een genealogie vanaf omstreeks 1600.
In 2013 kwam de laatste herdruk uit.
Behalve de gedetailleerde genealogie vindt men er uitgebreide achtergrondinformatie met illustraties uit o.a. het Stadsarchief Amsterdam, een schematisch overzicht van alle Scheepmakers alsmede een aantal schema’s van de voorvaderen met hun beroep en echtgenoten, 80 familie-annonces en andere krantenknipsels vanaf 1867 uit de collectie van het CBG, en tenslotte een index op voornamen van de Scheepmakers en op achternamen van de echtgenoten. Het boek ligt ter inzage bij het CBG, de NGV (Weesp), Ons Voorgeslacht en het Stadsarchief Amsterdam.

Van het boek is de digitale versie, inclusief aanvullingen (tot 1994) die na 2013 bekend zijn geworden, te zien op e-boek Genealogie Scheepmaker-Amsterdam (PDF). (PDF).
Vanaf 1994, de einddatum van de genealogie, staan van een aantal personen geboorte, huwelijk of overlijden op Scheepmaker-Amsterdam. Gebeurtenissen vanaf 1994 (PDF).
Wel zijn in beide vanwege privacy gegevens van (mogelijk) nog levende personen verwijderd.
Echter, voor Scheepmakers van dit geslacht zijn voor eigen gebruik de volledige bestanden gratis beschikbaar. U kunt de bestanden aanvragen door een e-mail te sturen naar: scheepmakerstamboom@hetnet.nl.

terug naar de homepage

 


Enige vergelijkende gegevens 

Kortenhoef

1610

1998

14

1240

Amsterdam

1680

1994

14

454

Beverwijk

1630

1821

6

63

Aan de Amstel A

1670

1848

5

45

Aan de Amstel B

?   

1826

4

23

 

2e kolom:

een ruwe raming van wanneer de naam Scheepmaker werd aangenomen

3e kolom:

van de eerste twee genealogieën de afsluitdata; van de uitgestorven geslachten het laatste jaar

 

(alle genealogieën beginnen omstreeks 1600)

4e kolom:

het aantal generaties van de genealogieën

5e kolom:

het aantal geboorten in de genealogieën


Een beter inzicht in het verschil in omvang tussen Kortenhoef en Amsterdam geeft de volgende grafiek met het aantal geboorten per generatie.


Bij het geslacht Kortenhoef nam in de 19e eeuw het aantal geboorten sterk toe. Daarna is er een opmerkelijke daling: alarmfase oranje?

Rond de laatste eeuwwisseling leefden wereldwijd ruim 600 Scheepmakers, inclusief de varianten Schepemaker, Scheepmaaker en Shipmaker [Kth 400, Asd 200]. Daarvan woonden in Nederland 500 [Kth 360, Asd 140]. In het buitenland waren het er 100 [Kth 40, Asd 60], vooral in Canada, Brazilië en de U.S.A., als nakomelingen van de emigranten; zie voor deze laatsten: Emigranten Scheepmaker (PDF).

terug naar de homepage